Acacia water:

21 janauri 2041 - Bas van der Wereld

 

Jouke Velstra van Acacia water heeft een presentatie gehouden over wat het bedrijf Acacia water inhoud en welke toepassingen er momenteel een trend zijn in de bollensector. Het bedrijf is gevestigd in Gouda en werkt met meer dan 30 enthousiaste grondwaterdeskundigen.

 

Het bedrijf Acacia water heeft als missie: het toegankelijk maken van schoon en veilig water. Daarnaast willen ze slimme, duurzame en praktische oplossingen voor watervraagstukken. Door wetenschap, praktische daadkracht en professionele gedrevenheid te combineren met persoonlijke betrokkenheid.

 

Meneer Velstra had een aantal hoofdonderwerpen waar hij over sprak, namelijk:

  • Verzilting van de bodem
  • Nieuwe drainage technieken
  • Wateropslag onder de grond

 

Verzilting houdt in dat het zoute grondwater omhoog komt waardoor de wortels van de gewassen aangetast worden. Door het geringe waterval van afgelopen zomer, konden we minder water uit het IJsselmeer de polders in laten. Hierdoor steeg het EC-gehalte aanzienlijk met gevolg tot schade in gewassen. Met name in de provincies Friesland, Groningen en Noord-Holland. Dit probleem wordt tegengegaan door spaarwater. Dit kan door middel van meerdere methodes waaronder het opvangen van water op het eigen perceel, ondergrondse opslag van zoetwater op bedrijfsniveau, druppel irrigatie en optimalisatie van de drainage staan daarbij centraal.

 

Het onderzoek in Noord-Holland vindt plaats op een perceel in Breezand. Het richt zich op druppel irrigatie. Door in de ondergrond een zoetwaterbel te creëren, wordt het zoute kwelwater weggedrukt. Door deze zoetwaterbel kan de teler in droge tijden zijn perceel voorzien van water. Door deze methode wordt er efficiënt omgegaan met spaarwater. Hier volgen 2 foto’s die het project duidelijker maken.

 

De drainage van tegenwoordig mond uit in de sloot om het perceel heen. Bij de meeste percelen liggen de drainage buizen om de 9 tot 12 meter. Door deze grote afstand tussen de drainage buizen krijg je in het midden een vergrote kans op een zoutwaterkwel, dit komt vanwege het feit dat het zoetwater niet in de buurt kan komen van de drainage. Als de drainage te dicht op elkaar ligt (bijvoorbeeld 4 meter) wordt er teveel zoetwater afgevoerd waardoor het perceel te droog wordt en het zoute water de kans krijgt omhoog te trekken richting de wortels. Het is daarom van groot belang een goede balans te vinden.  

 

Wanneer de zoet waterlens te klein wordt door een droge zomer of een te goed gedraineerd perceel, trekt het brakke grondwater omhoog naar de wortelzone. Door zout water worden de cellen in de wortels afgebroken waardoor de plant verdroogd. Het is van groot belang om de balans tussen de zoet waterlens en het afgevoerde water op pijl te houden, waardoor het perceel niet verdroogd of verzadigd raakt en waardoor het brakke grondwater niet door de zoetwater barrière trekt.