Ontwikkelingen Food & Agri sector

17 januari 2041 – Bas van der Wereld

 

Door het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gaan we steeds bewuster bezig met de ontwikkelingen op dit gebied. Een aantal van deze ontwikkelingen ga ik verder beschrijven. Momenteel zijn reststromen hergebruiken van groot belang. Door reststromen her te gebruiken hou je zo min mogelijk afval over. Tevens bevorder je de circulaire economie die je graag binnen je bedrijf toegepast wil hebben. Daarnaast staat dierenwelzijn verhogen als een belangrijk doel in de ontwikkelingen in de Food & Agri sector. De vakbonden die zich hier tegen verzetten treden hard op en de ondernemers binnen de Food & Agri sector moeten hier duidelijk meer rekening mee gaan houden. Dit kan door middel van verschillende technieken, zoals:

 

  • Drones
  • Camera’s
  • Sensoren
  • Weer palen
  • Robots

 

Door deze innovatieve technieken is het mogelijk om de doelen over het verhogen van de dierenwelzijn en hergebruik van de reststromen te behalen. Tevens zijn dit toekomstige innovaties die een hogere opbrengst en efficiënter werken mogelijk maken.