DE DUURZAME GEMEENTEN

11 januari 2041 - Bas van der wereld

 

Hoe stimuleert de gemeente ondernemers met duurzame innovaties?

De gemeente Súdwest-Fryslân is een uniek duurzaamheidsproject gestart. Ondernemers in deze gemeente kunnen hiervan profiteren, er kan namelijk tot wel 60% energie worden bespaard. Er wordt een complete energiescan van het bedrijfspand gemaakt en een actieplan wordt opgesteld om in de toekomst zelfvoorzienend te zijn. De gemeente betaalt meer dan de helft van de kosten van deze scan. Deze scan is bedoeld voor bedrijven met een kantoorpand, een uitzendbureau, een winkel, een hotel, en een zorgpraktijk, maar ook voor bedrijven in de melkveehouderij en de akkerbouw. Grote bedrijven met complexe bedrijfsprocessen kunnen tegen meerkosten een specifiek advies krijgen over hoe zij energie kunnen besparen in deze complexe processen.

Iedereen die mee doet aan dit project krijgt • Een onafhankelijke energie expert bezoekt uw bedrijf • Onderzoek naar energiebesparing, opwekkingsmogelijkheden en afbouwen van aardgasverbruik • Een maatwerk rapport met alle maatregelen plus de bijbehorende subsidies en fiscale regelingen inzichtelijk voor uw bedrijf • Een indicatief energielabel van uw pand • Inzicht in verduurzaming van uw wagenpark en uw energie inkoop • Toelichting op het rapport • Een informatiebijeenkomst met andere deelnemers en met energie experts • Handige tools zoals een energieverbruikmeter

 

Wat doet de gemeente zelf aan duurzaamheid?

De gemeente súdwest-fryslan heeft zichzelf voorgenomen om een voorbeeld voor de samenleving te zijn wat betreft duurzaam ondernemen. De gemeente streeft naar een circulaire economie en energieneutrale woningen. De gemeente neemt zelf ook duurzame maatregelen zoals elektrische bedrijfsauto’s en bedrijfswagens op groen gas.

De gemeente Súdwest-Fryslân zet zich in om alle woningen voor 2030 energieneutraal te hebben. Om te bepalen wat daar exact voor nodig is zullen er inventarisaties plaats moeten vinden en daarbij zal moeten worden vastgesteld wat voor duurzaamheidsinvesteringen er hiervoor nodig zijn. Wat de investeringskracht van de woningcorporaties en private woningmarkt is zal ook moeten blijken.

Ook begint het project met het oog op de ‘Circulaire economie’. In 2050 zal er geen aardag meer gebruikt mogen worden en zal er gebruik moeten worden gemaakt van energiebronnen zoals de windmolens. De gemeente wil zich ook inzetten voor het feit dat al het rendement van de windmolens die in de gemeente wordt gewonnen, terugvloeit naar de regio.

Gemeente Amstelveen

Hoe stimuleert de gemeente ondernemers met duurzame innovaties?

Ondernemers in de gemeente Amstelveen met een duurzame innovatie kunnen bij de gemeente terecht voor een subsidie van maximaal 5000 euro, als de ondernemer kan aantonen dat zijn duurzame innovatie bijdraagt een vermindering van bijvoorbeeld afval of broeikasgassen, de versterking van de economische structuur van Amstelveen, of de positionering van Amstelveen als vestigingsplaat voor bedrijven.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie dient de ondernemer een aanvraag in te dienen bij de Accountmanagers Bedrijven regio Amstelveen. Bijdragen vind alleen plaats op basis van co-financiering. Dit houdt in dat voor elke euro die de gemeente aan subsidie verstrekt de ondernemer zelf ook minimaal 1 euro moet bijdragen. Dus pas bij een investering vanaf 10000 euro kan de gemeente het maximale subsidiebedrag verstrekken. Dit voorkomt dat de gemeente complete investeringen financiert en de ondernemer zelf niks hoeft bij te dragen.

 

Wat doet de gemeente zelf aan duurzaamheid?

Het doel is dat Amstelveen in 2040 onafhankelijk is van fossiele brandstoffen. Als gemeente geven we het goede voorbeeld en daarom moet de gemeentelijke organisatie en dienstverlening al in 2030 onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en CO2-uitstootvrij zijn.

 

* Energietransitie

De gemeente Amstelveen neemt haar verantwoordelijkheid om de gebouwde omgeving op verantwoorde manier toekomstbestendig en duurzaam te maken. Zo heeft de gemeente een warmtetransitievisie waarin staat welk alternatief voor aardgas in welke buurt komt en wanneer welke buurt over gaat op een toekomstbestendige en duurzame energiebron. Denk hierbij aan warmtenetten, all electric (bijvoorbeeld warmtepompen) en hernieuwbaar gas. Ook helpt de gemeente gebouweigenaren bij wat ze nu al kunnen doen om zich voor te bereiden op een toekomst zonder aardgas. Om inwoners te stimuleren gezamenlijk aan de slag te gaan met het verduurzamen van woningen heeft de gemeente het Duurzaamheidsfonds opgericht en kunnen vanaf oktober particulieren gezamenlijk met 15% korting zonnepanelen kopen. Ook is de gemeente druk bezig om het eigen vastgoed te verduurzamen en aardgasvrij klaar te maken. Verder werkt de gemeente aan het verduurzamen van het wagenpark door bijvoorbeeld elektrische autos aan te schaffen.

 

* Circulaire economie

De circulaire economie is een van de andere drie pijlers waar de gemeente zich op richt. Daarom heeft de gemeente samen met een consortium van Amstelveense bedrijven een scan laten uitvoeren om de kansen voor de circulaire economie in kaart te brengen. De scan geeft inzicht in welke grondstoffenstromen er in Amstelveen zijn; waar in het circulaire systeem de hoogste waarde kan worden gegenereerd; en waar de gaten in het systeem zitten. Hierdoor krijgt de gemeente inzicht wat de mogelijkheden zijn om van de gemeente een circulaire economie te maken.

 

* Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert en daarmee ook de weersverwachtingen. De gemeente Amstelveen heeft deelgenomen aan een regionale stresstest. Zo worden nieuwbouw ontwikkelingen standaard klimaat adaptief ingericht en is in Amstelveen een bewonerscampagne gestart om inwoners bewust te maken wat ze zelf kunnen doen. Door bijvoorbeeld in de tuin meer gras aan te leggen kan meer regenwater worden opgevangen en geeft verkoelend effect in de zomer. Daarnaast kan bijvoorbeeld gekeken worden naar groene daken, deze hebben ook een isolerende werking op het huis.

 

 

Waar liggen voor de gemeentes nog mogelijkheden? Wat kan verder ontwikkeld worden?

 Op het gebied van duurzaamheid zijn er nog een hoop verbeteringen te bedenken voor alle gemeenten in Nederland. Niet alleen verstrekken van subsidies aan ondernemers of particulieren, maar de gemeente kan zelf ook meer doen aan duurzaamheid.

 1 voorbeeld hiervan is om al de gebouwen van de gemeente te laten bestaan uit groene stroom door zonnepanelen te bevestigen op de verschillende panden. Denk hierbij niet alleen grote oppervlaktes maar ook aan bijvoorbeeld zonnepanelen voor stoplichten, pompen en gemalen en openbare verlichting.

 Daarnaast is een goede investering om te kiezen voor LED- lampen. Deze zijn zuiniger in gebruik omdat ze veel meer licht geven dan andere lampen. Hierdoor heb je er minder nodig waardoor je minder kosten hebt aan stroom verbruik. Tevens geeft LED ook een natuurlijkere kleur af en is het een heel rustig licht.

 Een ander punt is dat gemeenten meer kunnen doen aan fietspaden aanleggen om zo de burger bewust te maken dat ze ook gemakkelijk kunnen fietsen naar hun werk. En iedereen weet wel hoe duurzaam een fiets in plaats van een auto is.

 

 Verder ontwikkeld kan worden de ruimte in de lucht. Een hoop gemeenten zien toekomst in de ruimte in de lucht. Ten eerste omdat hier te behalen valt en ten tweede omdat er toch niks gebeurd in de lucht. Zo willen gemeenten vaak gebruik maken van windmolens om de gewonnen energie te gaan gebruiken in bijvoorbeeld gebouwen of projecten. Het nadeel van windmolens zijn natuurlijk het een grote oppervlakte wegneemt door middel van schaduw en veel inwoners er vaak niet blij mee zijn. Een oplossing hiervoor is een project wat verder ontwikkeld moet worden. Zo worden er tegenwoordig windmolens gemaakt die veel kleiner zijn maar wel gangbaar zijn voor particulieren en omwonenden. Daarnaast levert hij evenveel en efficiënter stroom op dan de grote windmolens die niet gangbaar zijn. Het systeem bestaat uit 1000 kleinere generatoren. Hoe harder het waait des te meer kleine generatoren worden ingeschakeld. Zo kan de windmolen al vanaf windkracht 2 zijn werk doen en kan hij tot windkracht 12 nog steeds goed functioneren.