De SuikerUnie 

14 januari 2041 - Bas van der Wereld

 

Wat is de missie en de visie van Suiker Unie met betrekking tot duurzaamheid, c.q. maatschappelijk verantwoord ondernemen. (In eigen woorden en beperkt tot de kern)

Missie: de Suiker Unie wil de beste zijn in het optimaal en duurzaam tot waarde brengen van alle brengen van alle componenten van de suikerbiet, voor haar klanten, telers en medewerkers.

Visie: Suiker Unie werkt samen met haar telers en partners aan een betere toekomst. Dit doen we door de lokale teelt en de productie van voeding en andere nuttige materialen uit suikerbieten continu te verbeteren. Uiteraard met respect voor de mens en zijn omgeving.

 

Op welke wijze is duurzaamheid opgenomen in de strategie van Suiker Unie ? Denk aan doelstellingen op korte, middellange en lange termijn.

Suiker Unie werkt aan verduurzaming van processen en producten binnen het duurzaamheid programma van Royal Cosun. De 3 pijlers waar dit programma zich op richt zijn: Good stakeholdership, Care for people, Sustainable Sourcing & Agriculture ren Environmental Sustainability. De Suiker Unie heeft hun aandacht op 4 belangrijke punten op het gebied van duurzaamheid, namelijk: ketenverantwoordelijkheid, duurzame teelt, zorg dragen voor het milieu en maatschappelijke betrokkenheid.

 

Wat is GRI en wat is het doel hiervan.

GRI staat voor Global Reporting Initiative en is een internationale organisatie die richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving opstelt. In een duurzaamheidsverslag communiceert een organisatie publiekelijk over haar economische, milieu- en sociale prestaties. Het doel van een GRI is om een algemeen systeem voor duurzaamheidsverslaggeving te creëren, zodat organisaties periodiek op een uniforme en transparante manier kunnen communiceren over de economische, milieugebonden en sociale prestaties, aan interne en externe stakeholders.

 

Welke pijlers hanteert Suiker Unie voor haar MVO beleid

De Suiker Unie hanteert de volgende pijlers: verantwoordelijk voor het omgaan met natuur en milieu, mensen en de samenleving, met oog voor de generaties na ons. Zo zijn ze al jaren bezig met MVO als coöperatie van bietentelers. Bij hun primaire proces, de productie van suiker, gaan economische, sociale verantwoordelijkheid en zorg voor het milieu hand in hand.