INTERVIEW MAATSCHAP DE VRIES

15 januari 2019 - Theunis Jensma

 

Op dinsdag 15 januari 2019 gingen wij langs bij de maatschap de Vries, om directeur Gosse de Vries te interviewen over hoe hij en zijn vrouw omgaan met duurzaamheid op het bedrijf. Samen met hun kinderen runnen zij een akkerbouwbedrijf van 115 hectare vlakbij de zeedijk van het Friese Hallum. Het bedrijf teelt 50 hectare pootaardappelen, 30 hectare wintertarwe, 15 hectare wintergerst, 5 hectare graszaad en tenslotte nog 15 hectare suikerbieten. Het bedrijf is volop bezig met duurzaamheid, zo heeft de maatschap 100m2 aan zonnepanelen op het dak, en wordt er sinds het seizoen 2018 gespoten met een zogenoemde Wingspray systeem aan de veldspuit.

 

De zonnepanelen zijn elk jaar weer goed voor circa 13500 KWh aan zonne-energie. Deze zonnepanelen zijn in 2013 gemonteerd en hebben tot dusver al ruim 80.000 KWh aan groene energie opgewekt. Het bedrijf van de maatschap verbruikt echter jaarlijks veel meer dan 13500 KWh, omdat de opslag en de verwerking van de pootaardappelen veel energie vergt.

Naast zonnepanelen heeft de maatschap zoals gezegd ook een Wingspraysysteem aan de veldspuit gemonteerd. Het Wingspray systeem is een kunststofplaat die aan de spuitboom van een normale veldspuit kan worden bevestigd. Hierdoor heeft de wind geen invloed op de spuitnevel, waardoor de maatschap tot wel 25% aan gewasbeschermingsmiddelen kan besparen. Dit komt doordat er met veel kleinere drupjes kan worden gespoten dan met een conventionele veldspuit. Hierdoor is de bedekking van het gewasbeschermingsmiddel een stuk beter, en lopen er ook minder middelen van de planten af. Door met dit systeem te spuiten wordt het milieu dus ontlast, want er kan met minder gewasbeschermingsmiddel gespoten worden, en het middel blijft op de plek waar het hoort, op de plant!

Op de vraag of het bedrijf vol inzet op duurzaamheid reageert Gosse genuanceerd. ‘Het is niet zo dat wij koste wat het kost alle processen op ons bedrijf willen verduurzamen, maar met nieuwe investeringen wordt wel rekening gehouden met duurzaamheid, bijvoorbeeld wanneer een nieuwe loods wordt gebouwd, dat daar dan meteen zonnepanelen op worden gelegd.’

In de toekomst zoude maatschap graag hun bewaarschuur voor de pootaardappelen ook nog vol willen leggen met zonnepanelen, om op deze manier nog meer van de energie die het bedrijf nodig heeft zelf kan opwekken. Op deze manier is ook geen extra ruimte nodig. Daarnaast zou het bedrijf graag een windmolen willen neerzetten, maar met het oog op de overlast voor de omgeving is dit nog niet toegestaan.

Het akkerbouwbedrijf van de maatschap de Vries is gangbaar. De bevolking kijkt steeds negatiever naar de gangbare akkerbouw, wij vroegen Gosse over de kansen en de bedreigingen die hij in de gangbare akkerbouw ziet.

Een ding wat Gosse zeker als kans ziet, is dat de wereldbevolking elk jaar nog met sprongen groeit. Al deze mensen zullen toch gevoed moeten worden. Met alleen biologische akkerbouw, wordt er te weinig voedsel geproduceerd om al deze mensen te eten te geven. Hierdoor ziet het er voor de gangbare akkerbouw gunstig uit. Al zal de gangbare akkerbouw ook steeds meer de biologische kant op gaan, door bijvoorbeeld biologische gewasbeschermingsmiddelen in te zetten.

Bedreigingen zijn er zeker ook voor de gangbare akkerbouw. Zo zijn er al meerdere gewasbeschermingsmiddelen verboden en zullen in de toekomst ook nog meerdere middelen verboden gaan worden. Hierdoor gaat de gangbare akkerbouw het wel moeilijker krijgen, omdat deze middelen noodzakelijk zijn voor een geslaagde teelt. Dat de keuzes om gewasbeschermingsmiddelen te verbieden meer op gevoel berusten dan op wetenschap, ervaart Gosse nog als de grootste ergernis. Bijvoorbeeld de toepassing van neonicoteïden in de suikerbieten, deze middelen zijn verboden, omdat het bijensterfte zou veroorzaken, maar suikerbieten bloeien helemaal niet, er komen dus ook helemaal geen bijen in aanraking met de suikerbieten, hierdoor kan nooit bijensterfte veroorzaakt worden, maar toch wordt het middel verboden. Jammer.

Graag willen we Gosse bedanken voor zijn tijd en kijken we terug op een geslaagd interview.

Rating: 0 sterren
0 stemmen